Hypnose kommer af det græske ord hypnos
Søvnens gud.
Hypnose handler om at afhypnotisere.
Når mennesker bliver ubevidste kan de komme i trance.
Under den trance kan de for eks. få angst for edderkopper, samt mange andre ting.
Det mest det man kalder showhypnose folk kender til fra medierne.
Her udvælger hypnotisøren mennesker som har let ved at komme i trance.
Det er ikke den slags hypnose jeg laver.
Under hypnose går man direkte ned i “din” underbevidsthed.
Jeg vil enten tale med dig når du er i trance eller også vil jeg læse en tekst, der vedrøre din
personlige udfordring.
Nogle mennesker vil foretrække N.L.P, da man her bruger teknikker hvor man går via bevidstheden
til underbevidstheden og andre kan bedst lide hypnose.
Jeg vil sikre mig du er kommet i trance før jeg begynder at arbejde med dig.
Du får kun adgang til det som du er parat til, at “arbejde” med.